PANEL AIR – robottechnológiás légcsatorna tisztítás

I. A probléma
A friss, szennyezőanyagoktól mentes és megfelelő hőmérsékletű levegő a munkahelyi és intézményi környezet egyik legfontosabb eleme. Ma, amikor a legtöbb iroda, üzlethelység, szálloda – és ezen felül közösségi létesítmények, kórházak, üzemek sora

– légkondicionált, vagy legalább gépi rendszerrel szellőztetett, e fenti feltétel teljesítettnek tűnik. Ám ez messze nincs így – többnyire maga a szellőztető vagy légkondicionáló rendszer válik egy idő után a levegőt káros anyagokkal telítő forrássá.


A tiszta, egészséges levegőért „felelős” légvezetékek.

A hálózatba rendezett légkondicionáló berendezések, avagy a szellőztető rendszerek, a használat során úgy működnek, mint sajátos ipari légszűrők: a járatokban, csövekben, a rendszer egészében lerakódik a levegőben fellelhető összes fizikai és biológiai jellegű szennyeződés. Ismert jelenség a „légkondi betegség”, ami nemcsak a rendszer helytelen használatából – túlhűtés – adódik, hanem a megbetegedések különféle típusait – allergia, megfázásos légúti tünetek – okozó allergének és mikrobák újra és újra a légtérbe való „forgatásából” ered.

A légvezetékekben keletkezett lerakódások, szennyeződések miatt:

– romlik a szellőztetett, vagy klimatizált terekben lévő levegő minősége, elszaporodhatnak veszélyes baktériumok, kórokozók
    (legionella), illetve mikroméretű porszemcsék, amelyek a légtérbe kerülve egyéb káros élettani hatásokkal járnak,
– növekszik a rendszer energiafelhasználása,

– a lerakódások miatt – lévén ezek gyakran éghető anyagok – fokozott tűzveszéllyel kell számolni,
– a szellőztető levegő minőségének romlása, amelyet akár kis mennyiségű lerakódás is kiválthat, az adott helyiségben tartózkodóknál
    komfortérzeti problémákat okoz, ami személyi panaszokban, fáradtságérzetben, csökkenő teljesítményekben stb. nyilvánul meg.

Ha „csak” rossz közérzetet okoz mindez, illetve a sok évi légúti irritáció eredményeként idült betegségek kialakulásához vezet, akkor is elsőrendű feladata minden szellőztető vagy légkondicionáló rendszert üzemeltetőnek gondoskodni a megfelelő és rendszeres tisztításról. A tűzveszélyről, amelyet a lerakódott részecskék okoznak a vezetékekben, illetve arról az energiafelhasználási pluszról, amit az elszennyeződés jelent, itt már külön nem is kell beszélnünk. A szagok pedig…Az elszennyeződött rendszer sajnos érezhetően jelen van a levegőben …

II. A megoldás – a megfelelő tisztítási technológia.

Magyarországon sokáig nem volt elérhető olyan technológia, ami gyors, tökéletes száraz tisztításra képes – megfelelő alapossággal, garantált paraméterekkel és a rendszer megbontása nélkül.
Az intézmények, soklakásos épülettömbök, irodaházak és bevásárlóközpontok nem függeszthetik fel a munkát, a szellőzőrendszer tisztítása miatt, és az sem elfogadható, hogy ez a munka a belső környezet károsodásával, az ott élők zavarásával járjon.

Ezen gondok hatékony megoldását teszi lehetővé az iparág piacvezető cégének, a dán Danduct Clean-nek a száraztisztításos robottechnológiája. Ez az eljárás megbontás nélkül, robottechnológiával távolítja el a szennyeződést. A megelőző állapotot és az eredményt kamerákkal teszi vizuálisan is ellenőrizhetővé. Rendkívül hatékony, és teljesen környezetbarát eljárás ez. A tisztított szakaszokat saját szűrőrendszerével a technológia a környezettől elzártan üríti, a szennyezőanyagokat zárt rendszerben eltávolítja.
A Danduct Clean tagja a Nemzeti Légvezeték Tisztító Szövetségnek (NADCA) és az Európai Ventillációs és Higiéniai Szövetségnek (EVHA).
A jelenleg már 38 országban alkalmazott Danduct Clean tisztító rendszer és know-how újszerű robottechnikára épülő megoldásaival nagyrészt áthidalja a jelenleg használt eljárásoknál meglévő problémákat. A rendszer az un. száraztisztítási eljárások összes létező eszközét egységes, kompatibilis, variálható elemként tartalmazza.

 

A tisztítás, mint üzemeltetői igény 2-3 évi üzemidő után jelenik meg, amire jelenleg Magyarországon tisztító-szolgáltatói kínálat alig létezik. Ennek egyik oka, hogy a probléma viszonylag új keletű, a rendszerek konstrukciója a hagyományos, többnyire nedves tisztító eszközök alkalmazását alig teszi lehetővé, mivel a folyadékos eljárások alkalmazása számtalan kellemetlenséggel – pl. az elfolyó mosólé nem kívánatos helyeken történő megjelenésével – jár.

Az eddig alkalmazott ún. száraztisztító eszközök esetében viszont a tisztítási hatékonyság alacsony szintje a jellemző, amelyet mindenekelőtt a nem megfelelő hozzáférés és az alkalmazott eszközök alkalmatlansága okoz. Általában gond a járatok ellenőrzése és megközelítése, nagyobb bontások nélkül.

Az említett problémákra is megfelelő megoldást kínál a kidolgozott tisztítási technológia.
Az elszennyeződött légvezetékeket erre a célra készült, felfújható ballonokkal megfelelően szakaszolva, állandó elszívás alatt a forgókefés tisztítással a lerakódások – rendkívül jó hatékonysággal, a környezet szennyezése nélkül – eltávolíthatóak.


A rendszer részét képező távirányítású inspekciós robot tökéletes és dokumentálható helyzetfelmérést tesz lehetővé, amivel megoldható a tisztítási folyamat pontos megtervezése, majd az eredményesség dokumentálása is.
A vizsgáló robot stabil alvázára két kamera van felszerelve. Egy azért, hogy láthassuk – mi van előttünk, milyen lerakódásokkal kell szembenézni és mit lehet velük kezdeni. A másik (ez hátrafelé van pozícionálva) azért, hogy amilyen simán bementünk olyan simán jöjjünk ki.

Ahol a légvezetékek kialakítása nem teszi lehetővé az inspekciós robot alkalmazását, ott a TecKamera van segítségünkre. Ez egy egyszerű és könnyű kézi vizsgáló eszköz, amellyel akár 12 méter mélyre elérhetünk és tömege kevesebb mint 2kg.
A kamerafej LED fényforrással van ellátva és ehhez csatlakozik egy hajlékony tengely, mely több 90o-os könyökön is képes áthaladni.
Átfér a 40 mm-nél nagyobb nyílásokon és átvezethető a legtöbb fordítható szelepen is.

A zsíros, olajos vagy fertőző jellegű szennyeződések eltávolítására a szárazjéggel működő egységet lehet használni, amely külső felületek tisztítására is alkalmazható.
A tisztítás szárazjégből előállított pellettel történik, ami piacon beszerezhető és jól szállítható alapanyag. Maga az eljárás száraz eljárásnak minősül, miután a nagy impulzussal, a felületre juttatott szárazjég, amely rendkívül intenzíven tisztít, a művelet során elpárolog és mint gáz távozik. A felhasznált széndioxid nem tekinthető környezetet szennyezőnek (üvegház-hatás), mert előállítása nem égésből, hanem cseppfolyós levegőből történik.

Kétségtelen, hogy a tisztítás egy újabb szolgáltatás, amely az üzemeltetés költségeit növeli, ugyanakkor eredményeként csökken a rendszer energia felvétele – az elszennyeződött légvezetékeken változatlan mennyiségű levegőszállításhoz több villamos energiára van szükség. További előny, hogy az elvégzett tisztítás hat a munkateljesítményre és a táppénzes napok számát is csökkentheti.

III. Speciális alkalmazás:

Magyarországon 1965-1985. közötti időszakban mintegy 700.000 panellakás létesült. Ezek többnyire 5 és 10 emeletes lakóépületekben találhatóak. Bár a panel-épületek műszaki-szerkezeti kialakítása kötődik az épületet gyártó házgyárakban alkalmazott technológiához, illetve a házgyári rendszeren belül is léteznek különböző szerkezeti megoldások, közös vonás, hogy ezekben az épületekben a lakások szellőztetését ún. gyűjtőrendszerű szellőzőkkel oldották meg.

Lakásonként a lakás típusától, méretétől, illetve a lakáshoz kötődő házgyári rendszer alaptulajdonságaitól függően két, vagy három csatlakozási hely létesült (WC, fürdőszoba, konyha). Ebből következik, hogy jelenleg Magyarországon kb. 200.000 db gyűjtő szellőzőcső található. Az alkalmazott megoldások közötti kisebb különbségek:
– ventilátor alkalmazása, vagy gravitációs működés,
– lakásonkénti csatlakozás fix, vagy szabályozható megoldása,
– közvetlen, vagy ún. mellékcsatornás csatlakozás
együttesen lényeges működési, illetve kezelési eltéréseket nem jelentenek.

A lakások légellátása eredetileg a hagyományos szerkezetű külső nyílászárókon keresztül, illetve a konyhák falára elhelyezett rácsos légbevezetőkön keresztül történik. A panellakások szellőztetése nemcsak komfort igényt elégít ki – a földgázzal üzemelő konyhák esetében biztonságtechnikai követelményeknek is eleget tesz.
Ezek a gyűjtőrendszerű szellőzők átlagosan 30 éve üzemelnek és jelenleg már semmilyen körülmények között sem elégítik ki a lakások egészséges és biztonságos levegőellátásával kapcsolatos követelményeket.

A paneles lakóépületek szellőző berendezései úgy a hatékonyság tekintetében, mint élettani szempontból alkalmankénti tisztítás, beszabályozás, illetve ellenőrzés nélkül kifogásolhatóan működnek, ami a probléma kezelését indokolttá teszi.

A lakások egyes helyiségeire, így mindenekelőtt a vezetékes földgázzal ellátott helyiségekre, illetve más helyiségekre mindenkor változó szellőztetési előírás (ill. ajánlás) van érvényben. Jelenleg pl. a konyhai gázkészülékek miatt, a káros anyag felhalmozódás elkerülésére kb. 300 m3/ óra, a WC-kben a páraterhelés optimalizálására kb. 40 m3/óra, míg a fürdőszobáknál kb. 60 m3/óra friss levegő biztosítása lenne szükséges.

A paneles szellőző rendszerek működésének és belső állapotának meghatározására elvégzett műszeres áramlási, valamint egyéb (videotechnikai, mikrobiológiai, stb.) vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy az esetenként akár 30-40 éve működő szellőzőcsatornákban különböző mértékű (jelentős mennyiségű) és állagú lerakódások találhatók.

A szellőzők légtechnikai vizsgálata azt mutatta, hogy nem zárható ki a visszaáramlás, amikor a gyűjtőcsőből valamelyik lakás felé áramlik a levegő. Ezt a lakók különböző szagok formájában rendszeresen érzékelik is.

A visszaáramlás alapvetően a konstrukció fogyatékosságaira, illetve a rongálódásra vezethető vissza, de szerepet játszanak azok az átalakítások is, amelyeket a lakók az elmúlt évek során végrehajtottak (pl. ablakszigetelés, műanyag ablak beépítése, konyhai páraelszívó, esetleg rásegítő axiális ventilátor bekötése a szellőző rendszerbe, stb.).
Mindez rávilágít arra, hogy az időnkénti tisztítás-fertőtlenítés egészségügyi okokból is nagy jelentőségű – a tapadékok bakterológiai vizsgálata megerősítette ezt a megállapítást.

A fenti probléma megoldására olyan technológiát kellett kidolgozni, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:

– Képes szelektíven alkalmazkodni, és adaptálható legyen a legtöbb típusproblémára.
– A tisztítási eljárás úgy legyen elvégezhető, hogy bontásokat, átalakításokat lehetőleg ne igényeljen, a lakókat ne zavarja.
– A tisztítás eredményessége a megrendelő számára      bizonyítható legyen.
– A tisztítási tevékenység ne okozzon környezetszennyezést.


A dán Danduct Clean DC4 típusú légvezeték tisztító gépének alkalmazásával ’PANEL AIR’ néven, olyan jogilag védett eljárás került kifejlesztésre a paneles lakóépületek szellőző berendezéseinek fertőtlenítő tisztítására, mely teljesíti a fenti elvárásokat.
Az eddigi munkák alapján kijelenthetjük, hogy a technológia nem csak az ún. paneles lakóépületek esetében alkalmazható sikerrel, de egyéb épületek szellőzői is hatékonyan tisztíthatóak vele (épített – béléscső nélküli légvezetékek is).

A technológia lehetővé teszi a lakók zavarása nélküli, gyors munkavégzést – miután a gyűjtőcső tisztításához a lakásokba való bejutás nem szükséges.
Az eredmény – lerakódásmentes, fertőtlenített szellőzőkürtő, a szabálytalanságok teljes körű feltárása videofelvétel segítségével, ami a helyreállítást és a beszabályozást megalapozhatja, illetve az elvégzett munka eredményességét igazolja.
Az eljárás 30 m-ig (légvezeték hossza), kör- és négyszögszelvényű vezetékeknél egyaránt alkalmazható. Természetesen hosszabb légvezetékek tisztítását is el lehet végezni az adott berendezésekkel, de ezekben az esetekben már szükség lehet a lakásokból történő hozzáférés biztosítására – ugyanakkor egy ilyen lehetőség megléte esetén már 60 m-re „nő” a tisztítható hossz.

 

Az eljárás és az azt alkotó berendezések lehetővé teszik a paneles lakóépületek szemétledobóinak tisztítását és fertőtlenítését is.
A technológia moduláris jellegű, egységei önállóan is használhatóak:
a. inspekciós eszközök, távműködtetésű audiovizuális ellenőrző és dokumentáló robotok;
b. táv működtethető forgókefe, kiegészítő alkatrészekkel, amelyekkel az alapberendezés az adott feladathoz adaptálható, hozzátartozó elszívó- és szűrőrendszer;
c. távirányítható tisztító robot, kiegészítő alkatrészekkel, a hozzátartozó elszívó- és szűrőrendszer;
d. szárazjég-pellettel működő tisztító egység, hozzátartozó elszívó- és szűrőrendszer.

Paneles lakóépület szellőzőrendszere függőleges gyűjtővezetékének kefés tisztítása (a képen látható „zsák”EU7 minőségű szűrő)

Azon partnereink, kik az általuk kezelt/üzemeltetett paneles épületek szellőzőkürtőinek tisztítását és fertőtlenítését megrendelik, a szolgáltatás részeként megkapják a kürtőről a tisztítás előtt és után készült videofelvételt.
Ez alapvetően az elvégzett munka teljesítésének (és indokoltságának) egyértelmű igazolását szolgálja.
A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a kürtő belsejéről készült felvétel egyéb okokból is fontos és hasznos lehet a megrendelő részére:
– meg lehet állapítani a kürtő általános műszaki állapotát,
– fel lehet tárni (előzetes bontás nélkül!) az esetleges hibákat, melyek gátolják a normális működést,
– a feltárt hiányosságok helye pontosan meghatározható, így csak az elengedhetetlenül szükséges részt kell megbontani a javításhoz.
A kamerás vizsgálat közben lehetőség van arra, hogy a látottakat szóban is kommentáljuk, ezzel segítve a kiértékelést. A kalibrált vezeték segítségével így „hallhatóan” is meghatározzuk a hiba pontos helyét.
Ez a vizsgálat nem csak a szellőzőkürtők esetében alkalmazható, de többek között hasznos információval szolgálhat a tető-csapadékvíz levezetőcső belső állapotáról, a szabad lefolyást akadályozó hibákról, azok helyéről.
A vizsgálható hossz (bontás nélkül) függőleges vezetékek esetében (ha a belső szabad átmérő nem kisebb 100 mm-nél) akár 45-50 m is lehet.
A nem csak függőleges részeket tartalmazó, 50 mm-nél nagyobb szabad belső átmérőjű vezetékeket 12 m hosszban tudunk vizsgálni (egy irányban bontás nélkül) akár függőlegesen felfelé vezetve is – ez az eszköz derékszögben elforduló részeken is átvezethető.
A vizsgálat során készített videofelvétel megrendelő részére történő átadása a teljesítés részét képezi. Lehetőség van arra, hogy a Megrendelő, vagy képviselője a helyszínen monitoron keresztül figyelemmel kísérje a vizsgálatot – egyes részekről az általa adott útmutatás alapján készüljön felvétel, esetleg ő maga szóban is kommentálja a látottakat (ami szintén rögzítésre kerül).

Fenti szolgáltatásunk lehetővé teszi, hogy az üzemeltető:
– kis költséggel felmérje a vizsgált szerkezetek állapotát,
– elektronikus formában tárolhassa és szükség esetén felhasználja a felvételeket,
– ne „vakon” kelljen dönteni komoly költséget jelentő munkák megrendeléséről,
– ütemezhesse a szükségesnek tartott munkákat,
– egy újabb vizsgálattal ellenőrizhesse az elvégzett javítások minőségét.