VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATOK

A villamos berendezések villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatainak célja, hogy a vizsgálat során feltárja azokat a hiányosságokat, melyek elsősorban az élet-, másodsorban a vagyonbiztonságot veszélyeztetik.

A jogszabályok által előírt kötelező alapvető felülvizsgálatok:

  • villamos biztonsági felülvizsgálat
  • villámvédelmi rendszer felülvizsgálata
  • villamos üzemű kéziszerszámok felülvizsgálata

A villamos biztonsági felülvizsgálat:

a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljeskörű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát.

Villámvédelmi felülvizsgálat:

A meglévő villámvédelmi rendszer ellenőrzése során az erre jogosultsággal rendelkező szakember vizsgálja, hogy a rendszer megfelel-e a jogszabályok és szabványok által meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek – azaz a védelmet megfelelő hatékonysággal tudja-e ellátni.

Villamos üzemű kézi szerszámok felülvizsgálata:

A felülvizsgálat során megállapításra kerülnek az esetlegesen meglévő, a biztonságot csökkentő sérülések, kopások és a szigetelés megfelelőségének ellenőrzése szigetelési ellenállás méréssel.

A felülvizsgálatok gyakorisága több tényezőtől függ. Fontos megjegyezni, hogy a rendszeres biztonságtechnikai felülvizsgálatok segíthetnek az elektromos tüzek és egyéb veszélyek elkerülésében, valamint biztosíthatják, hogy az elektromos rendszer megfelelően és hatékonyan működjön.