INTER-F Általános Vállalkozói Zártkörűen működő Részvénytársaság

Társaságunk – családi vállalkozás jogutódjaként – 2000. január 01-én alakult és több, mint két évtizedes eredményes múltra tekint vissza.

Tevékenységünkben korábban meghatározó volt az építőipari kivitelezés – nagyszámú megrendelésnek tettünk eleget reklamáció-mentesen – pl. Debreceni Református Nagytemplom homlokzatának felújítása, ONIX Nyomda teljes rekonstrukciója, Debreceni Orvostudományi Egyetem (Klinika) felújítási, átalakítási munkái.

Több mint tíz évvel ezelőtt meghatározott, célirányos profiltisztítást hajtottunk végre, melynek eredményeként jelenleg a társaság az alábbi tevékenységekre vállalkozik:

a) villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok (érintésvédelmi; tűzvédelmi-szabványossági; villámvédelmi felülvizsgálatok)
Társaságunk több, mint két évtizedes múlttal (a jogelőd tevékenységét is figyelembe véve) rendelkezik ezen a területen, felülvizsgálóink tapasztalt, a jogszabályok által előírt valamennyi szakvizsgával rendelkező szakemberek.

b) légtechnikai berendezések (légcsatornák, szellőző kürtők) robottechnológiás tisztítása
Az általunk tisztított légcsatornák hossza éves átlagban meghaladja a több tízezer métert. Komoly gyakorlattal rendelkezünk a fokozott minőségi követelményeket támasztó környezetben végzett munka területén – egészségügyi intézmények, gyógyszergyártás. Az alkalmazott technológia lehetővé teszi, hogy tevékenységünket úgy is tudjuk végezni (bizonyos feltételek mellett), hogy az adott terület tevékenységét nem kell leállítani, ami kiemelten fontos pl. szállodák, fürdők, illetve ipari létesítmények esetében. Speciális eszközeinknek köszönhetően a tisztításhoz a rendszereket csak minimális mértékben szükséges megbontani.

c) építész, gépész, elektromos műszaki ellenőrzések (társaságok és magánszemélyek részére is)

d) munkabiztonsági, tűzvédelmi területeken történő közreműködés (oktatás, kockázatelemzés, és az előírások szerinti felülvizsgálatok szervezése)

Társaságunk tevékenységének üzleti eredménye – a tervszerű, jól szervezett, minőségi munkavégzésnek és a felkészült munkatársaknak köszönhetően – minden évben pozitív volt.
Mind az állammal, mind a megrendelőinkkel szembeni kötelezettségeinknek mindenkor határidőre eleget tettünk – azaz a vállalt munkákat megfelelő minőségben, határidőre elvégeztük, adó- és járulékfizetési kötelezettségünknek maradéktalanul eleget tettünk.
Partnereinkkel igyekszünk hosszabb távú szerződéses kapcsolatot kialakítani, biztosítva ezzel, hogy a kötelezően előírt villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok, illetve a meghatározott időközönként indokolt légcsatorna tisztítás időben – előre rögzített program szerint – elvégzésre kerüljön.
A fentiekben bemutatott kiemelt megrendelőink minden potenciális új partnerünk számára garanciát jelenthetnek arra, hogy Társaságunkkal szerződve megbízható partnerre találnak, aki hosszútávon képes a minőségi teljesítésre – akár olyan speciális elvárásoknak is megfelelve, ami ezen megrendelők tevékenységéből ered és komoly követelményeket támaszt partnereik irányában.
A szolgáltatásaink magas színvonalának folyamatos megőrzése érdekében 2014. évben Társaságunk minőségirányítási rendszert (MSZ EN ISO 9001:2009) vezetett be és eredményesen tanúsíttatta is azt.
Minőségirányítási rendszerünket 2017. novemberében MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint sikeres megújító audit keretében erősítettük meg.